302


Kavak Yerel Eylem Grubu Hakkında


Kavak Yeg Leader yaklaşlamı doğrultusunda kurulan tarım ve orman bakanlığının desteğiyle kurulan Kavak Yeg Derneği, Kavak İlçesi’nde tüm köyler ve merkez mahalleler olmak üzere kapsadığı kırsal alanda kamu kuruluşları sivil toplum kuruluşlar ve özel sektörü bir araya getirerek yerel kalkınma odaklı faaliyetler gerçekleştirmektedir. Bu doğrultuda yere kalkınma stratejisi oluşturan Yeg ilçemizde farklı kurumlar tarafından gerçekleştirilen kalkınma odaklı hemen her faaliyete destek olmayı ilke edinmiştir.

Yönetim kurulu ile birlikte çalışma grubu organıyla yerel kalkınma stratejisi hazırlama ve bu doğrultuda uygulamalar yapma faaliyetleri ile kırsal kalkınmanın Kavak İlçesinde kurumsallaşması için öncü bir rol üstlenmektedir.  Kavak İlçesinde tüm paydaşların hemen her kesimin kuvvetli bir şekilde kendini ifade edebilmesini ve bu yolla katılımcı bir kırsal kalkınma eylemini inşa etmeyi başaran Kavak YEG, Kavak ilçesinin önümüzde ki yıllarda da vizyon katan, vizyon sahibi öncü katılımcı yenilikçi birlikte çalışan ve üreten sivil toplum kuruluşu olma misyonunu kuvvetle sürdürmeyi hedeflemektedir.

 

MİSYONUMUZ

Kavak İlçesi, köyleri ve merkez mahallelerini kapsayan alanı temel alarak, kamu kurum, stk ve özel sektörün iş birliği içinde kırsal kalkınmaya çalışmasını yenilikçi, stratejik, öncü bir koordinasyon ile sağlamak.

 

VİZYONUMUZ

Birlikte üreten, gelişen, yerel kültürünü avantaja dönüştüren, eksikliklerini gidermiş bir Kavak için öncü güç olmak.


Haberler