Kategori : DUYURULAR
470

Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği Dernek Merkezinde Görevlendirilmek 1 Adet Müdür / 1 Adet Uzman Personel Alımı Yapacaktır.


Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği Dernek merkezinde görevlendirilmek 1 adet Müdür / 1 adet Uzman Personel alımı yapacaktır.
08.07.2020 08:35:48 Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği dernek merkezinde görevlendirilmek  1 adet Müdür / 1 adet Uzman Personel alımı yapacaktır.

1. Müdür Pozisyonu
1.1 İşin Tanımı ve Özellikleri:
 
Derneğimizin onaylanmış Yerel Kalkınma Stratejisinin gerektirdiği iletişim, yerel halk ve kurumların harekete geçirilmesi, tanıtım ve idari iş ve işlemlerini yerine getirilmesini sağlamak, ayrıca Yönetim Kurulu tarafından verilecek diğer iş ve işlemleri yerine getirmek üzere Müdür istihdam edilecektir.
 
1.2 Uygunluk Kriterleri
 
a) Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarından mezun olmak, (Lisans diploması)
b) En az 1 yıl yöneticilik yapmış olmak, (İlgili işyerleri/kurumlardan alınan ve adayın en az 1 yıl yöneticilik yaptığını gösteren yazı. İlgili kurum/işyerlerinde başkan, müdür, yönetici, direktör, koordinatör, proje sorumlusu, şef ve bunların yardımcıları gibi unvanlarla çalışmış olmak yeterlidir)
 
2. Uzman Pozisyonu
2.1 İşin Tanımı ve Özellikleri: 
 
Derneğimizin onaylanmış yerel Kalkınma Stratejisi kapsamındaki faaliyet ve projelerin gerektirdiği hazırlık, organizasyon ve benzeri diğer teknik görevlerin yerine getirilmesini sağlamak üzere Uzman istihdam edilecektir.
 
2.2 Uygunluk Kriterleri:
 
a) Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarından veya 2 yıllık meslek yüksekokullarından mezun olmak, (Lisans diploması/yüksekokul diploması) 
b) En az 1 yıllık genel iş tecrübesine sahip olmak, (İlgili işyerleri/kurumlardan alınan ve adayın en az 1 yıllık iş tecrübesine sahip olduğunu gösteren yazı). (Uzman alımlarında adayların 1 yıl herhangi bir işte çalışmış olmaları yeterlidir. Adayın proje, program gibi faaliyetlerde çalışmış olması zorunluluk kriteri değildir. Ancak bu gibi faaliyetlerde çalışmış olmak YEG tarafından aday seçiminde sıralama kriteri olarak değerlendirilebilir.)
 
Başvuruların kabulü 06.07.2020 saat: 08:00 ‘dan en geç 21.07.2020 saat: 17:00' ye kadar Kavak Yerel Eylem Grubu Derneğine elden gerekmektedir. 
 
Başvuru Formu www.kavakyeg.com web adresimizden veya aşağıda adresi yazılı Dernek Ofisimizin adresinden temin edilebilir.
 
Başvurular yukarıda belirtilen pozisyonlar için gerçekleştirilecektir. YEG Müdür/Uzman İşe Alım İşlemleri Rehberi ve eklerinde belirtilen uygunluk kriterlerine sahip tüm adaylar mülakata davet edilecektir.
 
Başvuru formunda verilen bilgilerin hatalı olması veya istenen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.
 
Başvuru değerlendirme sonuçları www.kavakyeg.com Web sitemizde yayınlanacaktır.
 
KAVAK YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ
Adres : Mehmetpaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi Belediye İşhanı P.T.T. binası üstü kat. 2 Kavak / SAMSUN